Magda Major

() Żoligaraż

Żoligaraż
fot. Jan Brykczynski Żoligaraż

Żoligaraż to wydarzenie artystyczne, które miało na celu odzyskanie miejsc zdegradowanych - poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Rewitalizacja odbyła się poprzez sztukę - na garażach miejskich powstały murale autorstwa znanych współczesnych artystów. Miejsca do tej pory dewastowane stały się atrakcją lokalnej społeczności.

Współpraca Krzysztof Goliński